1

5 Simple Techniques For křemelina cena

News Discuss 
(Dopplerův princip nebo také Dopplerův posun) popisuje změnu vlnové délky vlnění v závislosti na vzájemném pohybu pozorovatele a zdroje vlnění. De Broglie přispěl ke kvantové fyzice svojí dualitou částice a vlny (hmota má povahu částic i vln). William Thomson (později lord Kelvin) se narodil 26. června 1824 v Belfastu v http://www.fanfiction.net/~Matthew6k91jos0

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story