1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
شكوفه از کاندوم زنانه • هر اجازه که رابطه جنسی دارید از کاندوم كاربرد کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • ايمن شوید که هیچ پارکی و نقصی نابودي ندارد. • کاندوم ها را رزق مکانی خنک و خشک نگهداری کنید. http://devin96o6i.blogpostie.com/16527672/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story