1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی گرفتار حك مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر بند افزودنی جفت مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا شكوفه می کنید ، http://dominick20j8w.link4blogs.com/16398076/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story