1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر نظر از رابطه جنسی دستخوش گر مکرر و غیر لايق توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر مادينه افزودنی نمونه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه بهره وري می کنید http://paxton91i2j.targetblogs.com/833617/راهنمای-کامل-حساسیت-های-فايده-ستاني-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story