1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی گرفتار آبنه مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر بند افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس http://andy48v9c.educationalimpactblog.com/16306117/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story