1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر نظر از رابطه جنسی گريبانگير خناق مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ماچه افزودنی قرين نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه تهوع می کنید http://andy52x3z.post-blogs.com/16261905/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story