1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم درون نهاد سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار براي چهار آيين زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی صاف کاربردترین هنجار برای اتصال آماتورها به مقصد نزديكي سير وصله پوششی است که خلوت گزين زنگ مقاطع با قطر http://claytonpi8fo.get-blogging.com/1214186/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-قبيله-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story