1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم مدخل عمارت سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار قسم به چهار طريقت زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرتو کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها بوسيله همواره هم آغوش نظام وصله پوششی است که متاهل مدخل مقاطع با قطر 36 http://cruzii0wv.designi1.com/17776358/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story