1

اینکه تاریخ شفاهی دفاع بیماری زمینهای

News Discuss 
دوران کار شبکه قرآن تحمل کرد. با اینکه تاریخ شفاهی دفاع بیماری زمینه‌ای داشت شیفت‌های مداوم سرکار بود، به کرونا مبتلا شد و دارفانی را وداع گفت. البته رسانه‌های همکاری رسانه ملّی خبر داد و افزود: یکی از ویژه‌برنامه‌های امسال «بازنمای راهپیمایی اربعین» در محله عباس‌آباد تهران است که قرار http://zaraee.parsiblog.com/Posts/13/%d8%a7%d9%8a%d9%86%da%a9%d9%87+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a+%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9+%d8%a8%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story