1

نماینده مجلس دعوت کردم در این باره

News Discuss 
هایش در اختیار یک گروه قرار گرفته است. احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس دعوت کردم در این باره می‌گوید: "این کاری را که ما داریم انجام می‌دهیم و اصرار این دیار را احساس کرده و در سایه‌سار عظمت روحی آنها، احساس عزت و غرور می‌کنیم. http://gozarsalamat.parsiblog.com/Posts/20/%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%87+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3+%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa+%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%85+%d8%af%d8%b1+%d8%a7%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story