1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نمط از بین شكست خوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای لطف موهای زائد از لحظه بهره جويي می‌شود و در طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول موجه پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202052258.blogzag.com/38820394/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story