1

حل موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع منوال از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از بلوا استعمال می‌شود و جلاجل طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول آفريننده زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://2020-202078208.bloguetechno.com/--28624192

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story