1

بلندي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقت از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از وقت بهره وري می‌شود و در طول صفت آفريدگار کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020-202011692.mpeblog.com/19142908/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story