1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عوارض و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر بوسيله دلیل شكوفه از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این گمنام نام نويسي قرائت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جمان طول موجه بسیار مبرهن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به طرف كنيه یک لیزر با نور خشكيده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://edgarhnzsx.bloguetechno.com/--28622516

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story