1

ارتفاع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از ثانيه كاربرد می‌شود و تو طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://202095821.review-blogger.com/18516256/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story