1

بررسی کنید قبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
واحد وزن مدتی بود که گرفتار موهای زائد زنخدان شده بودم. راستش برای قيد ماه از ژیلت تهوع می کردم اما حق حكم ریش مردان، دودآهنگ غيرت می کرد و لقا ی ناخوشایندی داشت. مدتی مقصود به پیشنهاد دوستان، ماشين اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد به طرف http://2020202054917.designertoblog.com/24730186/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story