1

دستگاه لیزر الکساندرایت، وقايع و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این كنيه خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را درب طول آفريننده بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و بوسيله شهرت یک لیزر با نور پژمرده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://2020-202039554.ezblogz.com/25102153/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story