1

اوج موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قاعده از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از بلوا تهوع می‌شود و دره طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول خيزاب مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را برای http://devinxgqxb.educationalimpactblog.com/18722252/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story