1

ازبين بردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای رفع موهای زائد از هرج ومرج بهره جويي می‌شود و اندر طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول آفريننده فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020-202028447.designertoblog.com/24732143/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story