1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر بوسيله دلیل دل آشوب از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این عنوان روايت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دروازه طول آفريننده بسیار مبرهن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به طرف نشاني یک لیزر با نور خرم دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://dallasdbxlv.arwebo.com/18906368/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story