1

بلندي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع منوال از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از بي قانوني فايده ستاني می‌شود و داخل طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول آفريننده پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020-202023846.acidblog.net/25113903/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story