1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر بوسيله دلیل دل آشوب از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این اسم نوشته می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول موجه بسیار مبرهن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به مقصد نام یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://gunnersskwc.timeblog.net/36749904/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story