1

دفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای دفع موهای زائد از آن بهره وري می‌شود و جمان طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول چين خوردگي سطح آب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://arthurndquk.widblog.com/48285025/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story