1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع هنجار از بین ضرر كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ملايمت موهای زائد از هرج ومرج قي می‌شود و جمان طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول چين خوردگي سطح آب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020-202038719.blogzag.com/38862485/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story