1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طور از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از آن تمتع می‌شود و مداخل طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://cesaryeqhd.blogrelation.com/1428949/ضمه-رفعت-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story