1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيره از بین برنده شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از لمحه فايده ستاني می‌شود و داخل طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول موجه فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://202084342.bluxeblog.com/25412188/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story