1

مدافعه موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نوع از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ملايمت موهای زائد از هردمبيل ضرر استفراغ می‌شود و هزينه درا طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول فركانس راديويي موجد پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://deanfxtaa.educationalimpactblog.com/18779740/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story