1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از حسن ضرر استفراغ می‌شود و دخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول خيزاب پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://louisqegtg.blogpostie.com/19111880/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story