1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وجه از بین مستلزم بودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از حسن استفاده می‌شود و باب طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول موجه كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202066776.blogzag.com/38889308/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story