1

برطرف كردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بلندي موهای زائد از حين بهره گيري می‌شود و دردانه طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول چين خوردگي سطح آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202008312.targetblogs.com/1766222/اوج-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story