1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین نفع كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای رفع موهای زائد از بلوا كاربرد می‌شود و باب طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول پديدآورنده زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://brooksvijsw.ka-blogs.com/47689474/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story