1

جاذبه های آلمان

News Discuss 
به گفته اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان، در پایان ماه جون سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۳۰ هزار مهاجر واجد شرایط ترک آلمان در این کشور به سر می بردند. از این جمله ۱۷۴ هزار شان دارای برگه دولدونگ یا "تحملی" اند که اخراج شان از آلمان هنوز ممکن نیست. http://judah69011.atualblog.com/7185055/جاذبه-های-آلمان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story