1

خواص رازیانه دم کرده

News Discuss 
دوست برادرم دربیماریتان بخاطرکرونابستری بود وتنگی نفس شدید داشت..باکلی مکافاتداشناپیدا کردن وبهش این دارو راخوراندن..بعدچندساعت ازدهان ودماغ ایشان چرک وبلغم وخونابه خارج شد ونفس ایشان بحالت نسبتاعادی برگشت..شکرخداالان مرخص شدن وبرگشتن پیش خانواده..واقعا خانواده شان ازخوشحالی نمیدونستن چطوری ازبرادرم تشکر کنن. رازیانه برای جلوگیری از انسداد تنفسی و حل مشکلاتی https://salemziba.com/traditional-medicine/fennel-tea-benefits/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story