1

ترازیابی چیست ؟

News Discuss 
1 – ترازیابی چیست ؟ به تعیین کشمکش بلندی بین دو یا چند نقطه ( نسبت به هم و یا نسبت به یک سطح مبنای معین ) ترازیابی یا نیولمان گفته می شود. به گردآور نقاطی که ارتفاع یکسانی دارند سطح تراز می گویند بنابر این برای محاسبه دویی بلندی https://virgool.io/@sakhtemooon24/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-w9grao9qc3ut

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story