1

نرم افزار MSP

News Discuss 
پروژه جدید مایکروسافت برای وب (پروژه طرح 1) ، یک سرویس ابری O365 اضافی برای برنامه ریزی پروژه ها و وظایف — علاوه بر پروژه آنلاین و برنامه ریز ارائه می دهد. این سرویس جدید برای کاربرانی است که در مدیریت کار مشارکتی مشارکت دارند و پروژه های ساده و https://sakhtemooon24.medium.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-59a22fc86f0d

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story