1

ทำบุญ อสุภกรรมฐาน Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
เวทนาตัวบอกคือรูป แยกจิตออกจิตไม่เกาะในเวทนา จิตก็ไม่ปวดกับมัน จิตแยกออกมาเพลิดเพลินด้วยสมาธิ ปัญญาภาวนาเกิดขึ้น เวทนาที่ปวดนั้นมันก็วูบวาบหายไป เพราะเหตุใดหรือ สภาวธรรมเกิดขึ้นนั้น เรียกว่า ตัวปัญญา สามารถจะรอบรู้ในกองการสังขารได้ชัดเจน พรหมวิหาร ๔ จึงแปลว่า คุณธรรม ๔ ประการ ที่ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ประเสริฐ ได้แก่ อาศัยสมาธิภาวนา รู้ว่าสังขารไม่เที่ยงหนอ ปวดนี้เป็นกรรมอันหนึ่... https://bobs528aeh9.tusblogos.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story