1

کشف شواهد از قدیمی ترین لباس جهان با قدمت 120 هزار سال – خبرگزاری مهر

News Discuss 
کشف شواهد از قدیمی ترین لباس جهان با قدمت 120 هزار سال – خبرگزاری مهر admin_asooweb 1 هفته ago مهمترین خبرهای علمی و پزشکی ارسال دیدگاه 25 بازدید قرار دارند. این اشکال در حقیقت لبه یک سکونتگاه غرق شده را نشان می دهند. تصور می شود که این مکان، شهر https://telebookmarks.com/story10525692/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-120-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story