1

ويژگي هاي طراحي موزه که باعث ایجاد روحیه و تحریک پاسخ های احساسی می شوند.

News Discuss 
ويژگي هاي طراحي موزه که باعث ایجاد روحیه و تحریک پاسخ های احساسی می شوند. این طرح ها به طور گوناگون از دست دادن ، پوچی ، حافظه ، فتنه ، فناوری ، ویرانه ها ، استحکامات ، استتار ، پاشیدن خون ، هنرهای نظامی و قدرت طراحی نمادین کاشت https://telegra.ph/%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story