1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
دایرة‌المعارف گرایشات جنسی افراد دو جنسگرا نهایتا ممکن است تصمیم بگیرند با یک نفر زندگی کنند. ولی این حالت عدم اطمینان ممکن است همیشگی باشد و تمایلات به افراد جنس دیگر هم حضور داشته باشند. ولی این بدین معنی نیست که ازدواج‌هایشان بدون ثبات خواهد بود یا حتما خیانت https://tagpacker.com/user/q6lndyl437?a=%7B%22p%22:%222%22%7D

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story