1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
دایرة‌المعارف گرایشات جنسی هموسکشوالیتی به تجسم خیالی و یا حقیقی لذت جنسی با یک فرد هم‌جنس خود اشاره دارد. در واقع می‌توان این گرایش را به میل، رفتار و هویت افراد نسبت داد. هویت هم‌جنس‌گرایانه زمانی خود را نشان می‌دهد که فرد به صورت علنی، از تمایل خود به https://www.pinterest.com/pin/910501249636556953/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story