1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� هموسکشوال به گرایشی گفته می‌شود که در آن، فرد نسبت به افراد هم‌جنس خود، تمایلات جنسی، عاطفی یا حتی عاشقانه دارد. این گرایش در طول تاریخ، همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی مواجه بوده است. بر همین اساس، افراد بایسکشوال یا دوجنس‌گرا در http://claytonleoe414.theglensecret.com/why-people-love-to-hate-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story