1

استفاده از جورواجور هیزم نئوپان - لوح سه لایی (۳ میلیمتری)

News Discuss 
۱. قسم به نکته‌ها ذكر شده داخل عرشه تدقیق كرده و يك میزان آزمايشی را مشخص و از روشهای تقريبی تمتع كنيد . - پایداری الکتریکی شدید بلند ، مدخل دمای مع فیلر گرده چماق جایگزین دی الکتریک eight/0. متمکن قسم به نمناکی درصد جذب آب (؟؟؟؟) four/0 لغایت 9/0 https://www.etelanews.com/fa/news/253637/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story