1

Dự án MEKONG SMART CITY Công trình thành thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án đô thị sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Dự án sở hữu quy mô lên tới 7500 ha, https://johsocial.com/story184288/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story