1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
Psst ، 10 نوع گرسنگی وجود دارد! در اینجا نحوه کنترل آن آورده شده است بودجه از سال 1988 با اجماع، یعنی روشی که به کشورها امکان می دهد افزایش های آن را محدود کنند، به تصویب رسیده است. توصیه های این کمیته ها به کمیته اداری و بودجه https://www.mixcloud.com/p1rdxfi600/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story