1

فلوکستین

News Discuss 
آکورد گیتار آهنگ فلوکستین از کاوه آفاق سه حلقه ای، مانند الویل (آمیتریپتیلین)، ممکن است باعث سرگیجه و افزایش ضربان قلب شود. مهارکننده های بازدارنده سروتونین و نورآدرنالین ، از جمله Effexor (ونلافاکسین)، ممکن است فشار خون را افزایش دهند. خود تریاک و ترکیباتش مورفین و هروئین به طور https://classori.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story