1

فلوکستین

News Discuss 
فلوکستین در برخی از انواع دیابت پس از مدتیبدن بیار نسبت به دارو های تجویز شده مقاومت پیدا می کند. قطع این دارو به صورت ناگهانی و بدون نظر پزشک ،می تواند عوارض نامناسبی برای بیمار در برداشته باشد که اصطلاحا به آن سندرم محرومیت دارو می گویند و https://best-class.ir/%d9%81%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-20/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story