1

آموزش برنامه نویسی برای کودکان

News Discuss 
مخاطبان مورد نظ آموزش برنامه نویسی برای کودکان ر شامل دانشجویان دکترا هستند که پایان نامه ای در این زمینه می نویسند و دانشجویان کارشناسی ارشد / کارشناسی که مایلند درک خود را از حوزه زبان برنامه نویسی عمیق تر کنند. دانشجویان دکترا در تمام مراحل تحقیق از این کار http://code.b88.ir/post-210349.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story