1

Examine This Report on دکتر شیرین ولی زاده

News Discuss 
جو حاکم بر خانواده و رفتار والدین در چگونگی احساس فرد از خود و توانایی هایش مؤثر است. در واقع فرزندپروری کار ساده ای نیست. این فرایند مستلزم تلاش و پشتکار، صرف وقت، شکیبایی، آمادگی مداوم برای پذیرش خطا و تعدیل رفتار تربیتی، باز بودن در برابر تجارب حاصل از http://friedensreichv998ldv8.newsbloger.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story