1

انگیزشی برای Dummies

News Discuss 
فرد خردمند از روبه شدن با یک مسئله فرار می کند،اما یک فرد باهوش آنرا حل می کند. آنهایی می‌توانند تسخیر کنند که باور داشته باشند می‌توانند. قبول کن که پیروزی به معنی هرگز زمین خوردن نیست بلکه به معنی بلد شدن و ادامه دادن مسیرته! ذخیره نام، ایمیل و https://ricardo24u52.prublogger.com/14776400/انگیزشی-چیست-مبانی-توضیح-داده-شده

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story