1

5 Easy Facts About các loại cần sa Described

News Discuss 
Từ điển tiếng Anh Oxford trích dẫn một báo cáo năm 1962 của Tập đoàn phát triển hệ thống California là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "cơ sở dữ liệu" theo nghĩa kỹ thuật cụ thể.[4] Cách tiếp cận CODASYL dựa trên hướng đối tượng "thủ công" https://geraldz864rah1.bcbloggers.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story